Учителя не хотят работать в школах города Мальмё 

Учителя не хотят работать в школах города Мальмё 

 Во многих городах Швеции по-прежнему ощущается острая нехватка учителей. Например в городе Malmö не хватает 320 учителей перед началом учебного года. Учителя не хотят работать в районах с низким социально-экономическим положением и высокой криминогенной обстановкой. По мнению Анны Лейдекер (Anna Leidecker) – шефа по найму учителей для начальных школ, проблема серьёзная, но совсем не новая. “Ситуация никак не изменилась с прошлого года. Проблема никуда не делась,” – заявила Anna Leidecker в интервью газете Sydsvenskan.

Lärarna fortsätter att fly Malmös skolor. På torsdag drar höstterminen igång. På många håll i landet saknas det lärare och särskilt illa är det på platser med stora så kallade utsatta områden, exempelvis Malmö, där omfattande ordningsproblem, hot och våld och andra ’utmaningar’ relaterade till hög andel invandrarelever lett till att få vill arbeta som lärare. 

Förvaltningen i Malmö rapporterar att det saknas 320 lärare inför skolstarten. 300 av dessa har man tillsatt med obehöriga personer som saknar lärarutbildning medan 20 tjänster fortfarande är vakanta.LÄS ÄVEN: Lavinartad ökning av lärare som lämnar yrket på grund av arbetsmiljönSituationen är allvarlig men inte ny. Under många år har lärarflykten varit hög i Malmö och nyrekrytering till det numera otacksamma yrket gått trögt– Vår bedömning är att lärarsituationen ser liknade ut som tidigare år, berättar Anna Leidecker, enhetschef på grundskoleförvaltningens rekryteringsenhet, för Sydsvenskan.

Поделиться статьёй