ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА КАК УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ: ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ?

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА КАК УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ: ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ?

Поступило предложение: отменить водительские права в качестве удостоверения личности.

Водительские права должны быть отменены в качестве документа, удостоверяющего личность, и только полиция должна выдавать государственные удостоверения личности, предлагает правительственный следователь. Это поможет полиции лучше бороться с мошенничеством и предотвращать использование людьми нескольких удостоверений личности – УЛ. Новое УЛ будет введено в 2022. Оно заменит множество различных вариантов, выпускаемых в настоящее время такими органами, как шведское Налоговое агентство и Совет по транспорту, а также карточки со стандартом SIS, выпускаемые банками и компаниями. Большинство вариантов недостаточно безопасны. Любой, кто должен контролировать их, с трудом видит, является оно реальным или это подделка.

+++

Körkort ska slopas som id-handling och endast polisen ska utfärda statliga id-kort, föreslår regeringens utredare. Det ska hjälpa polisen att bättre motverka bedrägerier och förhindra att personer använder sig av flera identiteter. Det nya id-kortet ska införas 2022, förslår id-kortsutredningen. Det ska ersätta de många olika varianter som i dag utfärdas av myndigheter som Skatteverket och Transportstyrelsen, och kort med SIS-standard som utfärdas av banker och företag. De flesta av varianterna är inte tillräckligt säkra, enligt regeringens id-kortsutredare Inga-Lill Askersjö.

– Den som ska kontrollera dem har svårt att se om det är en riktig och inte en falsk handling, säger hon.

«Körkort en av de mest osäkra id-handlingarna»

Det gäller även körkort.

– Körkortet är en av de mest osäkra id-handlingar vi har. Det är ingen id-handling, det är en handling för behörighet. Det har väldigt lång giltighetstid (tio år) och man kan få det utan att personligen inställa sig, säger Askersjö.

Hon tillägger att granskningar av hur falska id används har visat att det är just körkort och id från företag och banker som är lättast att förfalska och därmed också används vid bedrägerier.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) välkomnar förslagen.

– Det finns människor som förfalskar id-kort, man har dubbla identiteter och vi ser att bedrägerier ökar. Då är det viktigt att staten kan garantera säkra id-kort, precis som vi gör med passen i dag, säger han.

Söka ansikten

Det id-kort som utredaren vill se ta över som den viktigaste handlingen från 2022 ska ha biometriska inslag som ansiktsbild och fingeravtryck på ett chip, likt de nationella id-kort som polisen utfärdar i dag. Och ingen ska kunna få det utan att ansöka personligen på plats.

Det ska bara gå att ansöka om det ett nytt kort med ett pass eller ett nationellt id-kort. Vid ansökan ska polisen kunna kontrollera, med hjälp av ansiktsbilden och program för ansiktsavkänning samt fingeravtryck, om personen finns med i registret över id-kort och passregistret och om uppgifterna stämmer. Det ska motverka bruk av dubbla identiteter.

Det ska ha kort giltighetstid: fem år, En människas utseende kan förändras mycket på bara fem år, enligt utredaren.

Hon vill ge polisen monopol på att utfärda de statliga id-korten.

– De har kunskaperna och erfarenheterna, säger Inga-Lill Askersjö och motiverar det bland annat med att polisen redan utfärdar nationella id-kort och pass.

Id-korten ska kunna kopplas till en statlig e-legitimation, med den högsta säkerhetsnivån. Korten ska också kunna användas i stället för pass vid resor inom EU.

Поделиться статьёй