Бесплатное снятие наличных денег могут отменить / Gratis kontantuttag kan slopas

Бесплатное снятие наличных денег могут отменить / Gratis kontantuttag kan slopas

Во вторую половину 2018 года, население Швеции сняло наличных денег на сумму в 47 миллиардов шведских крон.

Nina Wenning – генеральный директор компании Bankomat АВ, которая отвечает за обслуживание всех шведских банкоматов, считает, что государство должно взять под свой контроль снятие наличных денег и ввести комиссию на снятие денег. Правда, на данный момент, у государства нет желания брать под свой контроль обслуживание банкоматов. Государство считает, что обслуживанием банкоматов должны заниматься сами банки. Поэтому руководство шведских банков решило, что пора начать вводить комиссию за снятие наличных денег, чтобы уменьшить свои собственные затраты на обслуживание банкоматов, а также поднять банковскую прибыль за счёт денежной комиссии.

Bankomat vill att staten ska ta över ansvaret för uttagsbankomaterna. Regeringen vill det inte. Därför kan tiden med fria kontantuttag vara förbi, säger Nina Wenning Bankomats vd till Svenska Dagbladet. Trots att bankomatuttagen ökade under det sista halvåret 2018, har det över tid minskat. Nu vill Bankomats vd Nina Wenning att staten ska ta över, annars kan de fria kontantuttagen vara ett minne blott, säger hon till Svenska Dagbladet. 

– Bankomat har över 1 700 kontantautomater som inte längre utnyttjas på det sätt vi skulle önska. Frågan är hur vi ska agera när det inte finns kommersiell bärighet i verksamheten, säger Nina Wenning till tidningen.

Trots Bankomats vädjan, som i dag ägs av Sveriges storbanker, har regeringen inte visat något intresse för att ta över ansvaret för uttagsbankomaterna. Därför kan nu Bankomat tvingas ta ut en avgift från och med årsskiftet när nu lagstiftning träder i kraft.

– Vi har flaggat för att vi tror att det är det som blir konsekvensen. Det finns ett samhällsintresse för att ha den här infrastrukturen kvar men den kostar pengar. Har vi kostnader måste en avgift kunna tas ut och sedan får kunden själv välja om man vill betala med kort, kontanter eller swish, säger hon vidare till Svenska Dagbladet.

Поделиться статьёй