КОМУ ПЛАТИТЬ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ – ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

КОМУ ПЛАТИТЬ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ – ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

Один из партии Либералов поднял вопрос об изменении детского пособия/ barnbidrag таким образом, чтобы его выплачивали тем семьям с детьми, которые действительно нуждаются в этом пособии, а не автоматически всем, как это делается сейчас.

На сегодняшний день пособие/ barnbidraget составляет 1 250 крон в месяц на ребенка и выплачивается автоматически всем родителям до исполнения ребенку 16 лет.
Напомним, что пособие на детей в Швеции было введено в 1937 году и тогда оно выплачивалось тем семьям, которые в нем нуждались. Всеобщим пособие стало в 1948 году и это было 250 крон в год на ребенка. Теперь идею представителя Либеральной партии о том, чтобы сделать детское пособие зависимым от доходов семьи, поддерживает и председатель молодежной организации партии Центра. За это предложение выступил и один из депутатов Риксдага от Умеренной партии/ moderaterna. Против предложения о рассмотрении возможности изменения ныне действующего законодательства выступил глава Левой партии Юнас Шёстедт/ Jonas Sjöstedt.


Flera politiker i riksdagspartierna vill anpassa barnbidraget efter föräldrarnas ekonomiska behov. Foto: Isabell Höjman/TT

Liberalernas riksdagsledamot Joar Forssell tar upp frågan om att förändra barnbidragets utformning. Men idén om att behovsanpassa bidraget får mothugg av vänstern.
– Problemet är helt enkelt att folk som inte behöver bidrag får bidrag, säger Joar Forssell, till Sveriges Radio Ekot.
– Börjar man rulla tillbaka barnbidraget för några, då rullar man snart tillbaka det för fler, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare.

I dag ligger barnbidraget på 1 250 kronor i månaden per barn och betalas i utgångsläget ut automatiskt till alla föräldrar. Men nu anser en riksdagsledamot från L att reglerna bör ändras, vilket har blossat upp för debatt tidigare om åren, rapporterar Sveriges radio EkotCenterpartiets ungdomsförbunds ordförande Magnus Ek föreslår i en motion att barnbidraget ska behovsprövas.

– Jag tror att det är en dålig idé att ha väldigt generella bidrag, som går även till folk som kanske inte har behov av dem, samtidigt som vi har ett behov av att prioritera statens resurser och se till att välfärden fungerar för alla människor i hela landet, säger Magnus Ek till Ekot.

”Ge till dem som behöver det”. Även Joar Forssell, riksdagsledamot för Liberalerna, anser att barnbidraget ska vara behovsprövat, i stället för att som i dag betalas ut automatiskt till föräldrar med barn under 16 år. Tanken var när bidraget infördes 1948 var att det skulle bidra till god levandsstandard för barnfamiljer. – Jag tycker att vi ska ha generösa bidrag till dem som faktiskt behöver det, men inte sprätta pengar hej vilt omkring oss, säger Joar Forssell till Ekot. Han anser att många barnfamiljer i dag har tillräckligt bra ekonomi och inte behöver skattepengarna i samma utsträckning som förr, och därför borde pengarna användas till något annat.

– När man ger pengar till folk som inte behöver det, då vet vi att man lägger det på hög, sparar till en insats, man ökar klyftorna i stället för att faktiskt göra något för att se till att alla barn får ungefär likvärdiga chanser i början på livet, säger han.

Gillas inte av Sjöstedt. Men Liberalerna som han företräder i riksdagen står inte bakom förslaget. – Jag har stora förhoppningar på att få att partiet i den riktningen, säger han.

Även moderata riksdagsledamoten Jan Ericson vill se över dagens utformning av barnbidraget.

– Om man har väldigt många barn, så får man väldigt stora summor och vi har också flerbarnstillägg redan från andra barnet.

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt är starkt kritisk till idén att behovspröva barnbidraget.

– Börjar man rulla tillbaka barnbidraget för några, då rullar man snart tillbaka det för fler och då blir det en sorts allmosa, säger Jonas Sjöstedt.

Поделиться статьёй