ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО: ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ В ШВЕЦИИ

ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО: ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ В ШВЕЦИИ

Количество случаев торговли людьми выросло в Швеции, по официальным данным, со 150 жертв в 2016 году до 225 в 2017-м. Из 225 человек, которые были определены в качестве жертв торговли людьми, 56 – дети в возрасте от 6 до 17 лет. То есть треть. 

Тревожно то, что очень много детей прямо или косвенно являются жертвами преступников в Швеции. Самая большая часть жертв использовалась для сексуальных целей и попрошайничества. Дети, которых используют торговцы «живым товаром», приехали, главным образом, из Афганистана, Болгарии, Марокко, Нигерии, Румынии или уже находились в Швеции. Взрослых было 169 человек, их тоже использовали в качестве «товара», и они из таких стран, как Албания, Болгария, Нигерия, Румыния, Россия и Швеция.
Во многих случаях дети были «под опекой» взрослого человека, который выдавал себя за родственника или «опекуна» данного ребенка. Как только социальные службы начинают проверять такого «опекуна» (vårdnadshavare), дети «исчезают»…

Charlotta Thorelius ansvarig för Länsstyrelsernas nationella statistiken över människohandel. Foto: Maria Repitsch/SR.

Människohandeln i Sverige ökade under förra året jämfört med förgående år. Det framgår av Länsstyrelsernas nationella sammanställning. Antalet offer för människohandel i Sverige ökade under 2017 till 225 personer. Under 2016 identifierade Länsstyrelserna 150 offer. Det visar sammanställningen från Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) vid Länsstyrelsen i Stockholm som är de som identifierat personerna under året 2017. Av de 225 personer som länsstyrelserna identifierade som offer för människohandel under förra året var 56 barn. Barnen var i åldrarna 6 till 17 år.   

– Vi har identifierat 56 barn som är direkt utsatta för människohandel. Sedan har vi identifierat 26 barn som är medföljande till en vuxen som är utsatt. Och det blir en totalsumma på 82 barn under 2017, om vi också räknar med de barn som indirekt var offer genom att de var barn till en förälder som blivit offer för människohandel, säger Charlotta Thorelius,  utvecklingsledare vid Länsstyrelsen i Stockholm, och ansvarig för den nationella statistiken från Länsstyrelsen i Stockholm. – Det som är alarmerande är att vi har väldigt många barn som är direkt och indirekt utsatta för en grov brottslighet i Sverige. 

Den nationella sammanställningen visar att det totala antalet offer för människohandel ökade, och att den största andelen av offren utnyttjades för sexuella ändamål och för tiggeri.

Barnen utnyttjades för sexuell exploatering, tiggeri, till att begå brott och till tvångsarbete. Barnen tvingades bland annat att arbeta på restauranger, att arbeta som hushållerskor och som tidningsbud.  Ett barn tvingades bland annat att arbeta med att leverera tidningar på nätterna. Han tvingades till mycket långa arbetspass. Den pojken var 12, 13 år när det utnyttjandet började. 

Länsstyrelsernas sammanställning från förra året visar att barnen som utnyttjades för människohandel huvudsakligen kom från Afghanistan, Bulgarien, Marocko, Nigeria, Rumänien och Sverige. De vuxna som utnyttjades inom människohandel var till antalet 169 personer och kom från Albanien, Bulgarien, Nigeria, Rumänien, Ryssland och Sverige.

Många av dom utsatta barnen hade en vuxen person som utgav sig för att vara barnets vårdnadshavare. Vid flera tillfällen försvann barnen när någon myndighet började granska vårdnadshavaren. 

– Det är vanligt att barn som är exploaterade försvinner. Om socialtjänsten eller liknande har gått in och placerat ett barn, då försvinner ofta de här exploaterade barnen, eftersom det finns personer som helt enkelt vill ha tillgång till barnet, säger Charlotta Thorelius.

Поделиться статьёй