ПЕРВЫЙ ШВЕД-КАРДИНАЛ

ПЕРВЫЙ ШВЕД-КАРДИНАЛ

Андерс Арборелиус (Anders Arborelius), епископ католической епархии Стокгольма, станет первым шведом-кардиналом.

Папа Римский Франциск назначил пятёрку новых кардиналов. Кроме классически католической страны – Испании, новых кардиналов получат также Мали, Лаос, Сальвадор и Швеция.
67-летний Андерс Арборелиус будет назначен кардиналом на официальной церемонии 28 июня. Впервые в истории швед станет кардиналом. Для справки: Католическая епархия в Стокгольме была образована в 1953 году. Членами католической церкви в Швеции официально являются примерно 116 000 человек, но количество верующих католиков больше: около 150 000 человек самых разных национальностей и языков.

+++

Anders Arborelius blir Sveriges första kardinal. Beskedet var överraskande – till och med för biskopen själv.

– Biskopen är fantastiskt glad och överraskad, säger Kristina Hellner, kommunikationsansvarig på Stockholms katolska stift.

Påve Franciskus meddelade utnämningen av sammantaget fem nya kardinaler. Förutom det klassiska katolska landet Spanien kommer också Mali, Laos, El Salvador och alltså Sverige, få nya kardinaler.

– Det kom som en blixt från klar himmel, säger Anders Arborelius till Ekot.

– När man blir biskop blir man ju tillfrågad på förhand, men tydligen inte när man blir kardinal. Jag var uppe i Olofström, då kom det plötsligt två präster som hade hört det på radio. Jag hade svårt att tro att det var sant, säger han.

Vet du något om dina ansvarsområden?

– När man väljer en biskop i ett stift så är det för den lokala kyrkan. Det är det som är lite typiskt för Påve Franciskus: att han sätter periferin i centrum.

Vad innebär det för den katolska kyrkan i Sverige?

– Ja, det är en liten klapp på axeln. Vi är också en viktig del av den katolska kyrkan även om vi är få. Man får se det som en uppmuntran.

Beskedet var oväntat, eftersom länderna ligger i periferin i den katolska världen. Särskilt Sverige förvånar, eftersom landet har en så tydlig sekulär profil, menar Douglas Brommesson, som forskat kring den katolska kyrkans roll i internationell politik.

– Men det här ligger lite i linje med påvens tänkande. Han har utnämnt kardinaler i länder som är fattiga eller ligger långt från Rom tidigare. Troligtvis är det ett sätt att få perspektiv från andra typer av länder än de klassiska katolska länderna. Man kan tänka sig att det spelar roll att påven själv kommit lite från den geografiska periferin i Sydamerika, säger han.

Kardinalerna räknas till den katolska kyrkans elit, och agerar som påvens närmaste rådgivare. De kan också vara med i utnämningen av nya påvar så länge kardinalerna är under 80 år. Den katolska kyrkan jobbar ifrån ett riktmärke om att man vill ha cirka 120 kardinaler som är under 80 år av just den anledningen.

67-årige Anders Arborelius kommer att utses till kardinal vid en officiell ceremoni den 28 juni — första gången i historien som en svensk utses till kardinal.

– Jag antar att det är en stor uppmuntran för den katolska kyrkan i Sverige. Påven var ju i Sverige nyligen, och Sverige har på kort tid hamnat i centrum för den katolska kyrkans liv. Det är så klart uppmuntrande. I det interna katolska livet så får man också tillträde till en helt annan arena, man får direktkontakt med Rom, säger Douglas Brommesson.

Поделиться статьёй