КАПЛЯ НА ВЕС ЗОЛОТА

КАПЛЯ НА ВЕС ЗОЛОТА

Шведская водопроводная и канализационная сети нуждаются в модернизации. Таково мнение отраслевой организации Svenskt Vatten. Цены, которые мы платим за воду, могут быть удвоены в ближайшие 20 лет.
– Сегодняшних инвестиций недостаточно. Нужно их увеличить примерно на 35 % за двадцатилетний период, что приведет к повышению тарифов. Вдвое, — сказала Анника Мальм (Annika Malm), работавшая над отчетом для Svenskt Vatten. В среднем мы платим по 4 цента за каждый литр воды, которую мы используем. Этот тариф включает и воду, и канализацию. То есть, семья, которая платит в год 7000 крон по нынешнему тарифу, должна будет через 20 лет платить уже 14 000 крон в год. Svenskt Vatten считает, что нужно вложить в реконструкцию от 15 до 18 миллиардов крон в год в течение 20 лет. Сегодня инвестируется около 12 миллиардов в год. Например, нужно будет проложить новые трубы в районах бывших дач, куда люди переезжают на постоянное, круглогодичное место жительства. Дополнительные инвестиции потребуются и на то, чтобы сети соответствовали современным требованиям по отношению к окружающей среде.

– Нужно менять трубы. Нужны дополнительные ступени очистки питьевой воды.
«Ремонтировать и ставить заплатки» — не лучшая альтернатива, поскольку неотложный ремонт стоит дороже, так что нужно инвестиции долгосрочные.

 +++

De svenska vatten- och avloppsnäten behöver moderniseras, enligt en rapport från branschorganisationen Svenskt Vatten. Och priset som hushållen betalar för vatten kan fördubblas på 20 år.

 – Vi har sett att de investeringar som görs i dag inte är tillräckliga. Man behöver öka med ungefär 35 procent under en 20 årsperiod och att det kommer leda till högre Va-taxor. En fördubbling behövs för att klara kraven, säger Annika Malm vid institutet RICE som arbetat med rapporten åt Svenskt Vatten.

I genomsnitt betalar vi fyra öre för varje liter vatten vi använder, den taxan bekostar både vatten och avlopp. En familj som betalar 7000 kr per år i Va-taxa får alltså räkna med 14 000 per år om 20 år. Svenskt Vatten som är vatten och avloppsverkens branschorganisation, bedömer i rapporten investeringsbehovet till mellan 15 och 18 miljarder kronor per år i 20 år, i dag ligger investeringarna på ca 12 miljarder per år. Exempelvis för att bygga ut ledningsnäten i stugområden där människor flyttar ut permanent. Men också för att klara av miljökrav.

– Det är ju både att byta ut rör. Det kan också handla om att ha mer reningssteg i dricksvattenverken. Det kan handla om att vi behöver ta hand om slam på ett bättre sätt och se till att all fosfor återanvänds, som är ett värdefullt näringsämne som inte återanvänds fult ut. Alla de sakerna kostar investeringar. Sen om vi blir fler människor dricksvattenverken ligger kanske på 90 procent av sin kapacitet. Om det blir fler människor kanske vattenverken behöver byggas ut. Det kostar också pengar.

Att laga och lappa är ett dåligt alternativ, enligt Svenskt Vatten. Det leder också till höjda taxor eftersom akuta åtgärder ofta kostar extra. Till de kostnader som rapporten redovisar kommer sånt som är svårt beräkna, som till exempel följder av klimatförändringar.

– Vi tror det är ganska försiktiga beräkningar, menar Anna Linusson.

Vad skulle kunna öka?

Jag tror det handlar om saker vi inte kan förutse i dag. Se ytterliga reningssteg vi inte kan tänka på. Vi har försökt ta med allt vi kan förutse, men vad som händer om 15 år är svårt att sia om. // Annika Digréus [email protected]

 

Поделиться статьёй