Kära President Putin och det ryska folket

Kära President Putin och det ryska folket

Vi beklagar våra regeringars och mediers uppförande. Västerländska nationer, ledda av USA, verkar ha bestämt sig för att gå i krig med Ryssland. En frisk person skulle inse de fruktansvärda konsekvenserna av ett sådant krig och skulle göra allt i sin makt för att undvika det. Faktum är att det verkar vara precis vad du gör. Emot en ändlös ström av lögner och provokationer har du lyckats hålla Ryssland från att bli indraget i ett kärnvapenkrig.

Händelser kring kriget i Ukraina förvrängs för att ge bilden av dig som en angripare, när fakta tydligt visar att så inte är fallet. Nynazistgäng begår dagligen illdåd mot Nyrysslands medborgare, med politiskt och ekonomiskt stöd från västerländska regeringar. Den ukrainska armén har anfallit ryska kontrollstationer och byar, och bombar regelbundet flyktingar som försöker fly landet. Ryssland fick skulden för förstörelsen av Malaysian Airlines MH17, trots att bevisen pekar på nedskjutning, utförd av den ukrainska armén. Du erbjuder humanitärt bistånd till folket i Luhansk och anklagas för att smuggla in vapen i Ukraina.

Varför är du målet för dessa lögner och provokationer? De patologiska kriminella i väst trycker på för ett krig med Ryssland för att de behöver en extern fiende. Så länge folket fokuserar på “rysk aggression” förblir de omedvetna om vilka som verkligen är ansvariga för förfallet av den amerikanska ekonomin och samhällsystemet. I Europa, med dess historia av brutala krig orsakade av arrogans och girighet, har europeiska ledare genomgått ett fullständigt moraliskt sammanbrott, och har naivt ställt sig bakom USA:s policy av imperialistisk aggression. Den sista av USA:s stora presidenter, John F. Kennedy, beskrev år 1961 vår gemensamma fiende:

”Världen över motsätts vi av en monolitisk och hänsynslös sammansvärjning som förlitar sig på dolda medel för att expandera sin inflytelsesfär: på infiltration istället för invasion, på undergrävande verksamhet istället för politiska val, på skrämsel istället för fri vilja, på nattliga gerillor istället för arméer i dagsljus.

Det är ett system som har mobiliserat enorma mänskliga och materiella resurser till byggandet av en starkt sammanhållen, mycket effektiv maskin som kombinerar militära, diplomatiska, ekonomiska, vetenskapliga och politiska operationer. Dess förberedelser hålls dolda, offentliggörs inte. Dess misstag hemlighålls, rapporteras inte. Dess motståndare tystas, beröms inte. Ingen utgift ifrågasätts, inget rykte publiceras, ingen hemlighet avslöjas.”

Sedan dess har denna ”hänsynslösa sammansvärjning” infiltrerat USA:s och andra västerländska nationers regeringar. Även om den nödvändigtvis inte är enhetlig, är vi övertygade om att dess ledare tänker och agerar utan att tyngas ner av ett normalt, mänskligt samvete. Därför är de villiga att offra miljoner eller miljarder människors liv. De förser Israel med vapen, som används till att storskaligt massakrera tusentals palestinier. De militariserar polisstyrkorna i ställen som t.ex. Ferguson, Missouri med syfte att skydda och stärka sin makt över folket. De sprider lögner, för att kunna starta krig som tar livet av miljoner människor, i syfte att stärka sin politiska makt. De är föraktliga.

Likt JFK har du en militär bakgrund och är således bunden av en pliktkänsla till att skydda och tjäna det ryska folket. Likt honom framstår det som om du identifierade kärnvapenkrigets vansinne och har valt fredens väg.7 Du vägrar stödja det amerikanska imperiet och du arbetar för att underminera dess kraft utan att engagera i direkta militära konflikter. I stället har Ryssland utvecklat närmare förhållanden till många länder genom organisationer som BRICS, omintetgjort gamla skulder, samt samarbetat med sina partners för att nå mål vilka tjänar folkets intressen. Idén med internationella partnerskap kallas ofta ett multipolärt tillvägagångssätt, och den står i stark kontrast till USA:s unipolära och imperialistiska politik där alla länders resurser kontrolleras för att gagna några få med makt – på vårt, folkets, bekostnad.

Vi förkastar girigheten, hatet och maktlystnaden som våra ”ledare” påvisar. Vi är chockade och förfärade över dödandet av miljoner oskyldiga människor i frihetens och självförsvarets namn. Vi vill uppnå fred och rättvisa för alla människor. Vi vill ha en genuin och bestående fred, den sorts fred som JFK talade om:

”Vilken slags fred söker vi? Inte en ’Pax Americana’ tvingad på världen av amerikanska krigsvapen. Inte gravens frid eller slavens trygghet. Jag talar om en genuin fred, en fred som gör livet på jorden värt att leva, en som möjliggör att människor och nationer kan växa, hoppas och bygga ett bättre liv för deras barn – inte endast en fred för amerikaner utan en fred för alla män och kvinnor – inte endast en fred i vår tid utan en fred för all tid.”

En genuin fred och rättvisa är omöjliga att skapa så länge som den ”hänsynslösa sammansvärjningen” osynligt regerar USA och andra nationer. Vi ber att vi genom våra gemensamma ansträngningar kan besegra dessa maktlystna och hänsynslösa kriminella som vill förslava oss alla. Vi ber att vi i stället kan främja en genuin fred som gör livet på jorden värt att leva.

Med vänliga hälsningar,

Manfred Kohlrausch – Germany

Daniel Hroch – Czech Republic

Max Töws – Germany

Rossner Rossner – Austria

Josef Meduna – Australia

Michal Čikot – Slovakia

Alena Stražáková – Czech Republic

Владимир Вараксин – Russia

Jaroslav Batista – Czech Republic

noma hiroki – Japan

Artur Dietz – Germany

Roman Vosika – Czech Republic

Vincent Naumann – Germany

Иван Ковальчук – Russia

Blanka Valníčková – Czech Republic

slava pligin – Israel

Vladimir Chlapek – Czech Republic

Andreas Haus – Germany

Nicka Janke – Germany

OLGA MARIC SAVARINO – Serbia

Jamal Fahel – Germany

Ingo Switalski – Germany

Андрей Белоз – Russia

Valentina G – Germany

Cornelia Schwarz – Denmark…

Поделиться статьёй