«УПОТРЕБЛЕНИЕ КОКАИНА РАСТЁТ» И ДРУГИЕ ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ

«УПОТРЕБЛЕНИЕ КОКАИНА РАСТЁТ» И ДРУГИЕ ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ

Государственное управление судебной медицины (Rättsmedicinalverket) опубликовало статистику, в которой говорится, что употребление кокаина в Швеции растёт.

Количество смертей также увеличилось из-за передозировки кокаином. По словам представителей таможни и полиции, кокаин становится более чистым, дешёвым и легкодоступным наркотиком. В 2018 году шведская таможня изъяла 3700 поставок кокаина в Швецию. Для сравнения, в 2012-м было меньше 1000 изъятых поставок за год. В 2018 году умерло 104 человека от передозировки кокаина. В 2011 году было всего 11 погибших.  Исходя из статистики Rättsmedicinalverket на положительные тесты на наркотики: кокаин занимает 21% шведского наркотического рынка.

Kraftig ökning av kokain i Sverige – fler dör av drogen

SVT \\ Bruket av kokain ökar kraftigt och fler dör på grund av drogen. Det visar uppgifter från Rättsmedicinalverket.
– Det har ökat fyrfaldigt, säger Robert Kronstrand, toxikolog på Rättsmedicinalverket.
SVT Nyheter har i samarbete med flera nyhetsredaktioner granskat kokainets effekter i Sverige. 

Kokain har med åren blivit vanligare, billigare och renare, enligt polis och tull som gör fler beslag av den starkt beroendeframkallande drogen.

Polisen gjorde över 3 700 beslag i fjol. Innan 2012 var antalet beslag under 1 000 per år. Tullens beslag av kokain ligger nu på mellan 250 och 350 per år. Innan 2012 låg nivåerna under 100 beslag varje år.

Fyrfaldig kokainökning. Som en del av Gräv 19, seminariet för grävande journalistik, har SVT Nyheter tillsammans med flera andra nyhetsredaktioner runt om i Sverige kartlagt kokainet i Sverige.

Kartläggningen visar på en ökning även i statistiken över de som testas positivt för ringa narkotikabrott. I flera år har den siffran legat kring 29 000 positiva drogtester årligen, där cannabis och amfetamin dominerat som de vanligaste drogerna. Kokain utgjorde strax över fem procent av de positiva drogtesterna 2011. Förra året hade den andelen stigit till över 21 procent, alltså en femtedel av alla fall.  

– Kokainet har ökat åtminstone fyrfaldigt. Det tyder på att användningen har ökat, säger Robert Kronstrand, forsknings- och utvecklingsstrateg vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi.

Blodproverna har förbättrats. Det kan förklara att allt fler testas positivt, men är inte skäl till den kraftiga ökningen, enligt Kronstrand.

”Ökad tillgång av kokain i samhället”

Inte heller polisen ser en sådan koppling. – Förklaringen till att antalet positiva tester för kokain har ökat relativt övriga droger i samband med misstanke om ringa narkotikabrott beror ej på att polisen förändrat testerna som sådana eller på vilket sätt testerna görs. Vi ser resultaten som en viktig indikator på en ökad spridning av kokain i samhället, säger Stewe Alm, polisens expert och analytiker vid nationella operativa avdelningens underrättelseenhet, NOA.

Rättsmedicinalverket ser en tiofaldig ökning i förekomsten av kokain vid obduktioner.

Från 11 obduktionsfall 2011 till 104 förra året. – Det är en tiofaldig ökning som beror på ökad tillgång och ökat bruk i samhället, säger Robert Kronstrand.

20 dödsfall kopplade till kokain 2018. Av de 104 obduktionsfallen bedömdes 20 vara dödsfall där kokain var dödsorsak, ensamt eller i kombination med andra substanser. Det är betydligt fler jämfört med tidigare då någon enstaka avled varje år. Det är visserligen en liten andel av de obduktioner Rättsmedicinalverket gör årligen, men ökningen fick ändå verket att i höstas inleda en utredning av de kokainrelaterade dödsfallen. En slutsats är att användningen av kokain förändrats. Tidigare skedde i princip alla dödsfall  i samband med fest, i närvaro av andra. Men förra året hittades nästan alla som avlidit i kokainförgiftningar i sina hem. – Det är ett annat scenario än vad vi sett tidigare. Det tyder på att bruket av kokain flyttat på sig från partyscenen till den här mer vanliga missbrukaren, säger Robert Kronstrand.

+++

Всё больше муниципалитетов жалуются, что они попадают в “чёрный” список полиции из-за неблагополучных районов (гетто), которые находятся в них.

На сегодня, в этом «чёрном» списке полиции есть 23 района. Политики муниципалитетов заявляют, что такой список негативно влияет на привлечение инвесторов и их средств. По информации журналистов газеты Dagens Nyheter, полиция готова скрыть список гетто/неблагополучных районов от общественности.

+++ 

Число людей с иностранным происхождением увеличивается в Швеции – их уже 29%. 
Gunnar Sandelin – социолог и журналист при Статистическом управление Швеции (Statistiska centralbyrån), опубликовал в своём блоге свежую демографическую статистику Швеции. Исходя из новых данных, 3 миллиона человек или 29% населения Швеция – не этнические шведы. За последние 20 лет в Швеции было выдано 2 миллиона документов вида на жительство. Наибольшая группа людей с иностранным происхождением из Афганистана, Ирака, Ирана, Сирии, Сомали и Эритреи.

Поделиться статьёй