МОЛОДЫЕ ГОЛОСА… ИХ ВСЁ МЕНЬШЕ В ЦЕРКОВНЫХ ХОРАХ

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА… ИХ ВСЁ МЕНЬШЕ В ЦЕРКОВНЫХ ХОРАХ

Молодежи, поющей в церковных хорах, становится всё меньше, сообщает Шведское радио. Не подрастает смена тем, кто поет в молодежных хорах при шведских церквях, количество хористов упало на 50% за последние 15 лет, а количество детей, которые поют в церковном детском хоре, снизилось на 22 %.

Хуже всего обстоят дела на острове Готланд, где число поющих в хоре при церкви упало на 93%. В регионах больших городов, Стокгольма и Гетеборга, количество молодых хористов и хористок снижается меньше, чем в других местах Швеции. А детей, поющих в церковном хоре, стало даже на 6 % больше, чем было в 2003 году.

Antalet ungdomar som sjunger i svenska kyrkan har halverats

Återväxten är dålig i svenska kyrkans ungdomskörer, enligt deras egen statistik. Antalet som sjunger i ungdomskör har minskat med 50 procent de senaste femton åren och antalet barn som sjunger i kör har minskat med drygt 20 procent.

Alva Novosel och Signe Ädel sjunger i domkyrkans ungdomskör i Strängnäs.

– Nä, i vår ålder är det inte jättevanligt att folk sjunger, säger Alva Novosel.

– Det blir pinsamt för vissa känns det som, fortsätter Signe Ädel.

– Jag tror inte att folk fattar grejen, att det är roligt att sjunga tillsammans. Och om man inte har fått med sig att sjunga tidigt kanske det är svårt att hoppa in, säger de båda.

Situationen i Strängnäs stift är ungefär som i landet i stort. Antalet ungdomar som sjunger i svenska kyrkans körer har minskat med 50 procent de senaste femton åren. Och antalet barn som sjunger i kör har minskat med 22 procent.

Sämst går det för ungdomskörerna i Visby stift som har minskat med 93 procent.

Men skillnaden mellan olika delar av landet är stor och trenden är att storstadsstiften, som Stockholm och Göteborg, tappar minst medlemmar. I Stockholm har barnkörsverksamheten till och med ökat med några procent sedan 2003.

Marit Torkelson är handläggare på Svenska kyrkans kansli och jobbar centralt med musik-, barn och ungdomsverksamheten. 

– Det är naturligtvis problematiskt men vi är inte ensamma om det här, det är en trend vi delar med resten av Skandinavien och Europa, säger hon.

Marit Torkelson tror att en förklaring till den klena återväxten bland barn- och ungdomskörerna är musikundervisningen i skolan. Hon önskar att skola och kyrka ska samarbeta för att vända utvecklingen för körerna.

– För att det här kulturarvet ska få fortsätta flöda så skulle ju kyrkomusikerna med sin kompetens kunna bli en resurs i svenska skolan framtidsvis, det var ju så det såg ut för 40 år sedan när musikerna var ett nav i den här verksamheten.

Anna Pihl Lindén är stiftsmusiker i Stockholm, där barnkörsverksamheten har ökat med 6 procent:

– Dels flyttar det in väldigt många människor och många unga människor som vill träffa andra och kommer till vår öppna förskola. Där försigår mycket sång och många går vidare till barnkör sedan.

– Vi kämpar för att höja antalet medlemmar i körerna. På landsbygden är många kyrkomusiker anställda på deltid och prioriterar inte barn- och ungdomsverksamheten. Kyrkoråden anställer inte heller alltid utbildade kyrkomusiker, då blir det inte kul för barnen och de slutar, Anne Dungner Hjällström i Visby stift för att förklara deras stora tapp. // Märta Myrstener // [email protected]

Поделиться статьёй