КАЖДЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕВЯТИКЛАССНИК НОСИТ ПРИ СЕБЕ ОРУЖИЕ В РАЙОНЕ SKÄRHOLMEN – ХУДШАЯ СТАТИСТИКА В СТОКГОЛЬМЕ

КАЖДЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕВЯТИКЛАССНИК НОСИТ ПРИ СЕБЕ ОРУЖИЕ В РАЙОНЕ SKÄRHOLMEN – ХУДШАЯ СТАТИСТИКА В СТОКГОЛЬМЕ

Газета Mitt i Stockholm пишет, что по информации от социальный служб, каждый четвёртый мальчик из тех, кто ходит в 9-й класс, носит при себе оружие. По словам Софии Бьёрквалль / Sofia Björkvall), шефа социальной службы в районе Skärholmen, на вопрос: «Совершил ли ты какое-либо правонарушение за последний год?» – 24% мальчиков ответили: «Да». 23% мальчиков сказали также, что они носят при себе оружие. Эта статистика- самая худшая в Стокгольме. По мнению Софии Бьёрквалль, причина такого поведения девятиклассников заключается «в плохих социально-экономических факторах района Skärholmen».

Pojkar i Skärholmen begår flest brott i staden

Var fjärde pojke i årskurs nio i Skärholmen har burit vapen. Var fjärde har begått ett allvarligt egendomsbrott.
Det visar Stockholmsenkäten.
– Det är bekymmersamt, säger Sofia Björkvall, enhetschef vid socialtjänsten.

Har du burit vapen under de senaste tolv månaderna – exempelvis en kniv eller ett knogjärn? Den frågan fick Skärholmens niondeklassare i våras, när de deltog i Stockholmsenkäten. 23 procent av pojkarna (och 9 procent av flickorna) svarade ja. Det är, med god marginal, den högsta siffran i hela Stockholms stad.

”Risk att de fortsätter”. I samma enkät angav 24 procent av Skärholmspojkarna i årskurs 9 att de begått ett allvarligt egendomsbrott under det senaste året (det vill säga gjort inbrott i en bil, affär, kiosk eller annan byggnad eller stulit en moped, motorcykel eller bil). Också denna siffra är betydligt högre än i övriga Stockholm.

– Det är bekymmersamt av flera skäl. Oro för brottslighet skapar otrygghet i områdena och det finns en risk för att de som testar att bryta normer på det här sättet fortsätter att göra det som vuxna, säger Sofia Björkvall, enhetschef för resursenheten vid Skärholmens socialtjänst.

Unga testar gränser. Mitt i träffar henne och kollegan Lena Svensson, enhetschefen för barn och ungdomsgruppen, för att prata om de oroande på siffrorna. De betonar att långtifrån alla tonåringar som begår brott blir kriminella som vuxna. Tonårstiden är en tid då många testar gränser, och 15–17-åringar den grupp i Sverige som begår flest brott.

– Om risken ökar beror på vilket brott det är. Det syns till exempel ingen koppling mellan snatteri och att bli kriminell som vuxen. Däremot kan man se en ökad risk för dem som stjäl bilar, säger Lena Svensson.

Sofia Björkvall, chef för resursenheten, och Lena Svensson, enhetschefen för barn och ungdomsgruppen, har arbetat inom Skärholmens socialtjänst i många år.  Foto: Märta Lefvert

En generell förklaring till att Skärholmen sticker ut är att den sociala och ekonomiska utsattheten är större än i många andra stadsdelar. Men det räcker förstås inte. Skärholmens socialtjänst ska nu analysera siffrorna för att hitta mer specifika orsaker till att de är så höga – och till att de ökat markant sedan den förra Stockholmsenkäten 2016.

– Ibland kan årskullar skilja sig åt ganska mycket. Om det finns en årskull med riktigt stökiga elever så kan det påverka siffrorna mycket, säger Lena Svensson.

”Viktigt prata om värderingar”. En annan orsak kan vara ett hårdnande samhällsklimat, där det kriminella livet ter sig lockande och vuxna livsstilskriminella blir förebilder för yngre. Sofia Björkvall och Lena Svensson vill inte spekulera i det men betonar vikten av förebyggande arbete, som samverkan mellan skola och fältassistenter.

– Det är jätteviktigt att prata med unga om värderingar och att jobba med tankemönster när det gäller våld och andra brott, säger Sofia Björkvall.

Till socialtjänsten kommer tonåringarna när de väl begått ett brott. Då görs en utredning om den ungdomens hela situation och om vilka insatser som behövs. Ofta är både skola och föräldrar involverade.

– Vår uppgift är att jobba för att de ska göra andra val i livet och att stödja den förändringen, säger Sofia Björkvall.

Unga som begår bilinbrott löper risk att bli kriminella som vuxna. Foto: Mostphotos

Поделиться статьёй