БЕЗ РЕТУШИ: СИТУАЦИЯ В БОЛЬНИЦЕ УХУДШАЕТСЯ С КАЖДЫМ ГОДОМ

БЕЗ РЕТУШИ: СИТУАЦИЯ В БОЛЬНИЦЕ УХУДШАЕТСЯ С КАЖДЫМ ГОДОМ

Газета Expressen и SVT Nyheter Väst сообщают, что ситуация в больнице Kungälv (Kungälvs sjukhus) в регионе Västra Götaland, ухудшается. Больничных мест в палатах не хватает и пациентов располагают в коридорах, в столовой и комнатах для медицинского персонала.

Медсестра Виктория Лундквист (на снимке), которая уволилась из этой больницы, признаётся: «Подобные проблемы существовали там ещё два года назад, когда я устроилась туда на работу. А сейчас ситуация стала ещё хуже. Я и мои коллеги… мы не могли гарантировать пациентам квалифицированную медицинскую помощь в таких условиях. Все работали, что называется, на нервах. Обращались за помощью. Но не достучались. Нужны срочные перемены».

Главврач больницы Магнус Карлссон признается: «В больнице сейчас действительно сложная ситуация. Нам не хватает персонала. Мы постараемся набрать новых медсестёр в ближайшее время. И будем также пересматривать условия труда, чтобы изменить ситуацию к лучшему».

София Толен Далман – представитель федерации здравоохранения. Она говорит, что больница Кунгельва находится в неудовлетворительном состоянии: «Всё очень серьезно. Ситуация в больнице нынче хуже, чем когда-либо. Условия для работы плохие. Это небезопасно для пациентов и персонала. Пациенты спят в столовых и в коридорах… Такого не должно быть. Ситуация стала проблематичной уже четыре года назад. И с тех пор она только ухудшилась. Надо оперативно решать все проблемы, в том числе и с заработной платой, чтобы привлечь новых сотрудников – дипломированных медицинских сестёр»…

+++

Kaos på sjukhus – patienter tvingas placeras i matsalar

Patienter placeras i matsalar och korridorer på Kungälvs sjukhus. Victoria Lundqvist, 24, är en av flera som har sagt upp sig på grund av situationen. «Jag kan inte garantera mina patienter säker vård och jag är stressad och mår dåligt hela tiden», – säger sjuksköterskan Victoria Lundqvist. 

För två år sedan började Victoria Lundqvist, 24, arbeta som sjuksköterska på Kungälv sjukhus akutvårdsmottagning. Redan då tycker hon att arbetssituationen var stressande – i dag upplever hon den som ännu sämre.Därför har Victoria sagt upp sig, vilket SVT Nyheter Väst var först med att uppmärksamma.  

– Det enda vi kan göra är att jobba på så gott vi kan och försöka rädda situationen. Men jag orkar inte mer nu, jag kände mig stressad och otillräcklig, som att jag inte har koll. Och jag kan aldrig släppa jobbet när jag är hemma, säger hon.

«Alla är missnöjda». Victoria menar att patienterna är så många att personalen omöjligt kan hinna med att se till allas behov.

– Jag känner inte att jag kan garantera säker patientvård. Jag kommer hem och inser att jag har missat saker.

Hon berättar att många kolleger känner liknande och att de försökt påverka ledningen, men att ingenting har fungerat. På Victorias avdelning är det sju ur personalen som sagt upp sig, uppger Vårdförbundet för SVT.

– Alla är missnöjda. Arbetsmiljön måste fixas och lönerna höjas så att mer personal söker sig hit, säger Victoria Lundqvist.

«Värre än någonsin». Sofia Tholén Dahlman är representant på Vårdförbundet. Hon säger att Kungälvs sjukhus har hamnat i en negativ spiral.

– Det här är allvarligt. Läget på sjukhuset i Kungälv är värre än någonsin. Arbetsmiljön är dålig, personalen slutar och vårdplatser måste stängas.

Sofia Tholén Dahlman menar att sjukhuset länge har ropat på hjälp, speciellt på Victorias akutvårdsmottagning. 

– Det är osäkert både för både patienter och personal. Det står sängar och grejer överallt. Patienterna sover i matsalar och i korridorer. Det innebär stress för alla, tänk bara om det skulle börja brinna, säger hon.

Situationen började bli problematisk redan för fyra år sedan, förklarar hon. Sedan dess har den förvärrats.

– Nu är det riktigt illa. Arbetsmiljön måste förbättras och löner och arbetstider också, så att mer personal kommer till sjukhuset, säger Sofia Tholén Dahlman.

«Vi måste fixa arbetsmiljön». Magnus Karlsson är sjukhusdirektör på Kungälvs sjukhus. Han uppger att situationen på sjukhuset varit tuff både under och efter sommaren och att patienter lagts så väl i personalrum som matsalar.

– Det är jättedåligt. Det ska inte vara så. Men vi lägger också patienter i matsalar, alltså dagrummen. Hur man än ser på det är det dåligt, säger han till SVT.

För GT förtydligar Magnus Karlsson: “Det som händer är inte bra. Att vi placerar patienter i matsalar och korridorer handlar om personalbrist. Vi ska försöka ta in mer nyexaminerade sjuksköterskor”.

Han ser inte lönehöjningar som en lösning på problematiken.

– Det är inte självklart att fler personer kommer att börja arbeta här även om vi skulle kunna höja lönerna. Jag ser det här mest som en fråga främst om arbetsmiljö. Vi måste fixa arbetsmiljön, en grupp medarbetare ska sätta sig ner nästa vecka och diskutera hur den ska förbättras, säger Magnus Karlsson.// Julia Jakobsson [email protected]

+++

Patienter i personalrum på Kungälvs sjukhus

Patienter i korridorer. Patienter i dagrum. Och patienter i personalrum. Överbeläggningarna på Kungälvs sjukhus leder till en ökad fara för patienterna och en högre arbetsbelastning för personalen.
– Man får en klump i magen, säger sjuksköterskan Victoria Lundqvist.

Victoria Lundqvist jobbar som sjuksköterska på en akutvårdsavdelning på Kungälvs sjukhus. Hon har nu sagt upp sig på grund av situationen på avdelningen. Och enligt facket är hon inte ensam. På samma avdelning har totalt sju sköterskor sagt upp sig, enligt Vårdförbundet.

Under sommaren var situationen med överbeläggningar på ansträngd på flera sjukhus i regionen. Det beskrivs i en ny rapport från Västragötalandsregionen. Situationen på Kungälvs sjukhus beskrivs som särskilt allvarlig.

«Nästan krigstillstånd»… Sofia Tholén Dahlman på Vårdförbundet.

– Vissa dagar har det nästan varit krigstillstånd, säger Vårdförbundets representant Sofia Tholén Dahlman.

Så långt som att likna det vid krigstillstånd vill inte sjukhusdirektören göra. Men han håller med om att situationen på sjukhuset varit tuff. Både under och efter sommaren.

– Det är en ökad fara för patienterna när det är stora överbeläggningar. Framför allt är det också en oerhörd påfrestning för personalen, säger sjukhusdirektör Magnus Karlsson.

Och sjukhusdirektören bekräftar att det förekommit att patienter lagts i personalrum.

– Det är jättedåligt. Det ska inte vara så. Men vi lägger också patienter i matsalar, alltså dagrummen. Hur man än ser på det är det dåligt.

Vill se högre löner.

För att lösa problemen på sjukhuset vill Vårdförbundet se höjda löner.

– För att anställa tillbaka den personal som flytt och kunna anställa nya, säger Sofia Tholén Dahlman.

«Måste ha bättre arbetsmiljö».

Sjukhusdirektören Magnus Karlsson tror dock inte att lönerna är hela lösningen.

– Vi måste också ha en bättre arbetsmiljö på de avdelningar som idag är hårt belagda, säger han.

Поделиться статьёй