ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЗРАЧНЫЕ УЧЕНИЯ «TRIDENT JUNCTURE 18»

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЗРАЧНЫЕ УЧЕНИЯ «TRIDENT JUNCTURE 18»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг/ Jens Stoltenberg сказал, что в учениях с 25 октября по 7 ноября будет участвовать 45 000 солдат. Учения называются «Trident Juncture 18» и они, по данным новостного бюро AFP, будут крупнейшими после распада Советского Союза.

Учения пройдут в Норвегии (член НАТО), отдельных частях Швеции (не член НАТО) и на Балтийском море. «Учения являются оборонительными. И прозрачными. Все страны ОБСЕ (Организация безопасности и сотрудничества в Европе), куда входит и Россия, приглашены в качестве наблюдателей», – сказал Jens Stoltenberg на пресс-конференции в Брюсселе. Шведский вклад в маневры: около 2 200 солдат, матросов и офицеров всех родов войск. Цель участия Швеции – укрепить сотрудничество с другими странами. Американские военно-воздушные силы будут базироваться на Kallax в Лулео/ i Luleå во время маневров. Финские и шведские части будут проводить совместные учения в долине реки Эльв/ Älvdalen.|| Подробности сообщает SVT Nyheter…

Natoövning i Norden växer – 45 000 soldater

Amerikanska marinkårssoldater väntar på flygtransport den 2 oktober från Camp Lejeune i North Carolina i USA för att delta i storövningen Trident Juncture i Norden. Foto: USA:s marinkår/Margaret Gale

Den stora militärövningen i Norge och Sverige i slutet av oktober kommer att omfatta 45 000 soldater. Det uppger försvarsalliansen Nato på försvarsministermötet i Bryssel. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg sade på tisdagen att den stora militärövningen i Norge och Sverige kommer omfatta 45 000 soldater. ”Trident Juncture 18” är Natos största militärövning sedan Sovjetunionens upplösning, enligt AFP.

– Den kommer att simulera Natos gemensamma svar på en väpnad attack mot en allierad, sade Jens Stoltenberg på presskonferensen.

«Övningen är defensiv»

Huvuddelen av övningen kommer att genomföras mellan 25 oktober och 7 november i Norge, delar av Sverige och i Östersjön. Natos 31 medlems- och partnerländer kommer att delta med 15 flygplan, 60 fartyg och mer än 10 000 militärfordon. Enligt tidigare uppgifter i våras skulle övningen omfatta 35 000 soldater. Nu har den siffran justerats uppåt till 45 000 soldater.

– Övningen är defensiv. Och den är transparent. Alla medlemmar i OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa), vilket inkluderar Ryssland har blivit inbjudna som observatörer, sade Jens Stoltenberg på presskonferensen i Bryssel.

USA:s flygvapen kommer att baseras på Kallax flygplats under storövningen. Här ses amerikanska F-16 i samband med en övning 2015 Foto: Susanne Lindholm /TT

USA:s flygvapen i Luleå

Det samlade svenska bidraget till övningen består av cirka 2 200 soldater, sjömän och officerare. Sverige berörs främst av övningar i luftrummet samt transporter av soldater och militärfordon. Även finskt och isländsk luftrum omfattas samt havsområden i bland annat Skagerak.

–  Sverige deltar i övningen med förband från samtliga stridskrafter för att öka förmågan att försvara Sverige. Syftet med det svenska deltagandet är även att stärka samarbeten med andra länder, säger Försvarsmaktens presschef Philip Simon.

Försvarsmakten uppger att USA:s flygvapen kommer att baseras på Kallax flygplats i Luleå under övningen. Inför Trident Junctur övar också svenska och finska förband tillsammans i Älvdalen och flera utländska förband genomför transporter genom Sverige till och från övningen.

Amerikanska marinkårssoldater övar i Giskas i Norge i augusti 2018. Sedan kalla kriget förhandslagrar marinkåren materiel i grottor i Norge som kan sättas in vid en konflikt i Östersjöområdet. Foto: USA:s marinkår/Gloria Lepko

«Solidaritetsförklaringen»

Försvarsmakten uppger att Sveriges deltagande i övningen bottnar i den svenska solidaritetsförklaringen, som bland annat säger att Sverige ska kunna ”ge och ta emot stöd, såväl civilt som militärt” om ett EU-land eller nordiskt land drabbas av en katastrof eller ett angrepp.

Övningen handlar också om Natos gemensamma försvarsklausul, den så kallade artikel 5, vilket innebär ömsesidigt försvar om en eller flera allierade blir anfallna.

– Det är inte första gången som vi deltar i en artikel 5-övning. I övningsscenariot bistår Sverige grannlandet Norge i enlighet med den svenska solidaritetsförklaringen, säger Philip Simon.

Stor rysk övning

Tidigare i år har Ryssland genomfört den största militärövningen sedan 1981 (Vostok -19). Från rysk sida uppgavs att 300 000 militärer och fler än 1 000 militära flygplan, helikoptrar och drönare, samt en stor del av Rysslands marin och dess flygburna enheter deltog i övningen i östra Ryssland.

Поделиться статьёй