ОТ ПЕРЕВОДА СТРЕЛОК ЭКОНОМИЯ С ГУЛЬКИН НОС

ОТ ПЕРЕВОДА СТРЕЛОК ЭКОНОМИЯ С ГУЛЬКИН НОС

Sverigesradio.se// Следующий 2019 год может стать последним, когда мы вынуждены будем переводить часы с зимнего на летнее время и обратно. При условии, что Еврокомиссии удастся провести свое новое предложение о прекращении этой традиции.

Переход на зимнее/ летнее время вводился с целью экономии электроэнергии, но замеры показали, что выигрыш ничтожен и что есть гораздо более эффективные методы экономии энергии.
Кроме того, веб-анкета, на вопросы которой ответило рекордное число жителей Евросоюза – 4,6 миллиона человек – показала, что более 80% хотят отмены перевода часов, часто аргументируя это вредными последствиями для здоровья.
Согласно предложению, страны ЕС сами должны решить, какое именно время: летнее или зимнее они хотят сделать постоянным, и решение желательно было бы принять уже следующей весной.
Таким образом, в последний раз мы будем переводить часы в марте или в октябре 2019 года, в зависимости от того, какое именно время Швеция выберет в качестве постоянного. Естественно, все страны ЕС должны договориться о каком-то одном времени: или зимнем, или летнем. Иначе внутренний рынок Евросоюза не будет работать, если время не будет синхронизировано

EU vill slopa tidsomställning 2019

Redan nästa år kan bli sista gången EU-länderna går över mellan normaltid och sommartid, om EU-kommissionen får igenom sitt nya förslag om slopad tidsomställning.

– Tiden är kommen för att sluta trixa med tiden. Att ställa om klockan är inte längre meningsfullt, sa Maroš Šefčovič, som ansvarar för energifrågor inom kommissionen.

Tidsomställningen kom till just för att spara energi, men besparingarna har varit små. Och det finns bättre sätt att spara energi.

– Vi rör oss mot smarta städer, smarta byggnader, och smarta lösningar som kommer spara myckert mer energi än vad man kan göra genom att ställa om klockan, sa Sefkovic.

Samtidigt pekar kommissionen på sin webenkät, där rekordmånga europeer, 4,6 miljoner, tyckte till om tidsomställningen, och där över 80 procent ville få bort den, ofta med hänvisning till negativa hälsoeffekter.

Enkät anses inte vara representativ för hela EU men kommissionen valde ändå att gå vidare med frågan. 

Enligt förslaget ska EU-länderna själva bestämma om det vill ha konstant sommar – eller vintertid och de uppmanas fatta det beslutet senast nästa vår.

Sista gången vi ställer om klockan blir därmed i mars eller oktober 2019, beroende på vilken tid vi väljer. Det vill säga, om kommissionen får som den vill. Medlemsländerna och EU-parlamentet ska också säga sitt. Frågan har dock också drivits aktivt av enskilda EU-länder liksom av Europaparlamentet.

Klart är ändå att alla EU-länder måste vara med på tåget, EU:s inre marknad funkar inte med osynkade tidsomställningar i vissa länder.

Поделиться статьёй