ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА, ГОСПОДИ…

ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА, ГОСПОДИ…

Шведская евангелическо-лютеранская церковь продолжает терять своих членов, но в то же время численно растут другие христианские общины в Швеции. Довольно часто, поэтому, шведская церковь предоставляет свои помещения для служб представителей других христианских религий. 

Например, церковь в Шерхольмене/ Skärholmen сотрудничает в эфиопской лютеранской церковью, молятся в ее помещении и православные (раз в неделю), рассказывает женщина-священник Малин Стриндберг/ Malin Strindberg. По ее словам, новое сотрудничество приносит пользу всем. 
Статистика говорит о том, что различные православные (ortodoxa) и «восточные» (österländska) церкви и общины выросли за 10 лет на 33 тысячи человек за период с 2005 по 2015 год, и теперь в них состоят более 140 тысяч человек. За то же самое время количество членов в римско-католической церкви выросло почти на 30 тысяч и теперь католиков стало более 113 000 человек. Таковы данные Ведомства поддержки религиозных конфессий/ Myndigheten för stöd till trossamfund. 
Количество католиков и православных выросло за счет иммиграции их членов в Швецию, говорит Малин Стриндберг. Богослужения по большим религиозным праздникам типа Рождества и Пасхи теперь посещаются намного большим числом людей и тогда, когда шведская лютеранская церковь ведет свои службы. 

Kristna samfund växer – trots att fler lämnar Svenska kyrkan

Samtidigt som Svenska kyrkan under flera års tid tappat medlemmar växer flera andra kristna trossamfund. Det innebär att kyrkor – bland annat i Skärholmen – lånar ut sina lokaler till nya kristna grupper. Malin Strindberg är kyrkoherde i Skärholmens församling. Hon berättar att församlingen startat nya samarbeten de senaste åren.

– Bland annat har vi ett samarbete med en etiopisk luthersk kyrka som tillbringar mycket tid här hos oss, och vi har en ortodox församling som träffas en gång i veckan här då de ber. 

Under flera år har medlemsantalet i Svenska kyrkan ständigt sjunkit. Samtidigt har medlemsantalet i andra kristna samfund ökat. Till exempel har medlemsantalet i olika ortodoxa och österländska kyrkor ökat med nästan 33 000 medlemmar till över 140 000 mellan åren 2005 och 2015. Medlemsantalet i den romersk-katolska kyrkan har ökat med nästan 30 000 medlemmar till över 113 000 under samma period. Det visar siffror från Myndigheten för stöd till trossamfund.

– Det som vi kan kalla för de nygamla kyrkorna, alltså den katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan, deras medlemmar har ökat genom inflyttning hit till Sverige, alltså att människor tar med sig sin religion från ett annat land, säger Malin Strindberg.

Malin Strindberg säger att det här gör att även de gudstjänster som Svenska kyrkan håller i Skärholmen ofta är välbesökta. Vid större kristna högtider som påsk och jul håller svenska kyrkan i gudstjänsterna. Men Malin Strindberg är inte avundsjuk på kyrkor som växer när hon jobbar i en kyrka som tappar medlemmar.

– Nej, vi tror ju på samma gud och våra kyrkor är ju bara organisationer, de är inga självändamål. Hur vi träffas och firar gudstjänst är inte det viktiga, utan det viktiga är att vi firar gudstjänst och att vi är kristna människor, säger Malin Strindberg.

Peter Johansson // [email protected]

Поделиться статьёй