ШВЕДСКАЯ ЦЕРКОВЬ: НАМ НАДО ПРИВЫКАТЬ… SVENSKA KYRKAN: VI MÅSTE VÄNJA OSS VID MUSLIMSKA BÖNEUTROP

ШВЕДСКАЯ ЦЕРКОВЬ: НАМ НАДО ПРИВЫКАТЬ… SVENSKA KYRKAN: VI MÅSTE VÄNJA OSS VID MUSLIMSKA BÖNEUTROP

I många muslimska länder får inga kyrkor byggas, och det är förbjudet att ta med en Bibel till Saudiarabien. Men i Sverige vill många tillåta moskéer att ta makten över ljudet i våra städer. Motståndet är från etablissemangen är svagt, eftersom det ju inte finns någon svensk kultur att värna. Sverige är ett blankt papper, här finns ingenting, bara tomrum att fylla. Eller som den kristna tidningen Dagen uttrycker det genom chefredaktören Elisabeth Sandlund: ”Likabehandlingsprincipen innebär inte att det är fritt fram för muslimer att bygga moskéer var de vill, utformade exakt som de önskade eller att i tid och otid låta skrällande högtalare med hög ljudvolym proklamera ‘Allahu akbar’. Lokala myndigheter har att fatta beslut utifrån gällande regler om stadsplanering och miljöpåverkan. Sådana sakliga skäl måste ligga till grund för varje enskilt beslut, vare sig det blir tummen upp eller avslag.”

Men är islamisering av svenska vardagen bara en teknisk/juridisk ”miljöfråga”? En ansökan om böneutrop till Växjö kommun har lett till svåra arbetsmiljöproblem. Kommunkansliet vill inte utsätta en enskild handläggare för den press och arbetsbelastning som ett utlåtande om böneutropet skulle kunna innebära. Istället för att en tjänsteman på kommunen ska gör ett utlåtande till polisen kommer det göras av politikerna i miljö– och hälsonämnden, vilket Smålandsposten rapporterat. Nämnden beslutar 27 mars. Om böneutrop bara är en miljöfråga, varför är den då så känslig att hantera? Svaret är givet: det är inte främst en miljöteknisk fråga, utan en kulturell fråga. Hör böneutrop, som når dem som inte bett om att få höra sådana, hemma i Sverige? Svaret är givet: nej. Det är inte en del av svensk kultur och har därför ingenting i den svenska stadsljudbilden att göra. Men tendensen är klar från dagens makthavare: böneutrop kommer att tillåtas och bli en allt vanligare ljudmatta i Sverige. Svenska kyrkan vill hjälpa till att förbereda svenskar på att de framöver inte kommer undan att omges av muslimska böner. Limhamns kyrka försvarar muslimska böneutrop över staden: ”Böner som skrivs av tex Svenska kyrkan på sociala medier är också ett slags böneutrop”. Denna synnerligen intellektuellt bristfälliga jämförelse får genast kritik i sociala medier. ”Det går ju att blocka och välja bort. En gapande religiös klagan på torget – not so much”, skriver en twittrare. Limhamns kyrka svarar: ”Det är många ljud runtomkring oss som vi inte kan välja bort men som vi accepterar o vant oss vid.”

Svenska folket skall alltså vänjas vid islams påbud. Allt enligt Svenska kyrkan, som en gång var en kristen kyrka men som nu agerar aktivt för att islamisera Sverige. Måste vi acceptera att islam flyttar fram positionerna i Sverige och tränger undan den kultur, traditioner och normer som funnits här i hundratals år? Endast en aktör i landet verkar vara tydigt mot en sådan utveckling, Sverigedemokraterna. Du som inte vill att böneutrop ska omsvepa det svenska samhället och att vi inte ska behöva vänja oss vid att leva enligt islam, kan rösta mot denna utveckling i höstens val. Du som inte röstar på Sverigedemokraterna kan inte efteråt komma och påstå att du inte visste vilken utveckling du gav ditt stöd.      //      DICK ERIXON 

ШВЕДСКАЯ ЦЕРКОВЬ: НАМ НАДО ПРИВЫКАТЬ К ГРОМОГЛАСНОМУ ПРИЗЫВУ С МИНАРЕТА НА МУСУЛЬМАНСКУЮ МОЛИТВУ

В Швеции все усиливается требование мечетей о праве громогласного призыва на мусульманские молитвы (намазы) по всем районам, где находится та или иная мечеть. Шведская церковь не видит в этом причин для тревоги и дает советы тем, кто обеспокоен ситуацией.

Во многих мусульманских странах не разрешается постройка никаких церквей, а в Саудовскую Аравию вообще запрещен ввоз Библии. Но в Швеции хотят позволить мечетям в наших городах воспроизводить громогласный призыв на мусульманскую молитву. Противостояние этому процессу очень слабое, потому что нет той шведской культуры, которую необходимо защитить. Швеция сегодня – это пустой лист бумаги, который нечем заполнить. «Принцип равенства» не означает право мусульманам строить мечети там, где им захочется, и издавать через громкоговорители пронзительные звуки «Аллах акбар». Местные органы власти должны руководствоваться правилами городского планирования с влиянием на окружающую среду, что является фундаментом для каждого решения «за» или «против». Но является ли исламизация шведского общества технически и юридически вопросом о сохранении окружающей среды? В районе Вескшё вопрос о минарете вылился в тяжелую проблему о сохранении так называемой рабочей окружающей среды. Районная администрация не согласна, что человек, работающий в этой сфере подвергался стрессу для принятия решения. Прежде, чем сотрудник заявит в полицию, политики, отвечающие за сохранение окружающей среды, а также и за здоровье людей, должны решить эту проблему 27 марта. Если «зов» с минарета является вопросом о сохранении окружающей среды, то почему возникает такое чувство вины при решении проблемы? Ответ прост: тут не только техническое решение проблемы сохранения окружающей среды, но и вопрос, имеющий отношение к нашей культуре.

Не является ли этот «зов» нежеланным для тех, кто не хочет его слышать здесь в Швеции? И тут ответ прост: нет. Это не часть шведской культуры и потому этому «зову» здесь делать нечего. Но выходит так, что сегодняшняя власть дает право на существование такого «зова», и теперь все чаще будет слышен громкий призыв с минаретов в Швеции. Шведская церковь говорит о невозможности шведов оградить себя от зова на мусульманский молебен.

Церковь Limnhamn защищает право на мусульманский зов на молебен таким образом: «Вокруг нас и так много разных шумов, от которых мы не можем оградиться или привыкнуть к ним»… Шведский народ должен привыкнуть к исламскому призыву. Все, что раньше являлось Шведской христианской церковью, теперь активизируется на исламизацию Швеции. Должны ли мы поддерживать то, что ислам продвигается к высотам в Швеции, отодвигая прочь культуру, традиции и нормы, которые существовали сотни лет? Лишь одна партия «Демократы Швеции» выступает против такого исламского распространения в стране. // Дик Эрикссон // 9 марта 2018 г.

 

 

 

Поделиться статьёй