ТЫСЯЧИ ШВЕДОВ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ИХ ЗАБЫЛИ

ТЫСЯЧИ ШВЕДОВ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ИХ ЗАБЫЛИ

Тысячи шведов хотят быть «забыты» поисковыми системами интернета и количество таких просьб растёт всё больше и больше.

Возможность попросить «забыть» результаты поисков о самом себе возникла после суда ЕС три года назад. С тех пор число таких ходатайств росло с каждым годом. За прошлый год в поисковую систему Google было подано 4 700 заявлений такого рода, поданных частными лицами из Швеции, со ссылками на сайты таких каталогов, как, например, Eniro и Ratsit, куда шведы обращаются чаще всего, когда хотят, чтобы их там «забыли» или удалили данные о них. Такие обращения связаны часто с оскорблениями, нанесенными людям в интернете, а кроме того, имеющаяся там информация может отрицательно сказаться в процессе поиска работы. В тех случаях, когда Google отказывает в удалении информации о данном лице, человек может обратиться в шведскую инстанцию Datainspektionen. В 42% Google убирает ссылки, ведущие и могущие привести к информации, которая является ошибочной, не относящейся к делу или преувеличенной. Рассматривается также, что важнее: интерес общества к данной информации или «право быть забытым». В таких случаях принимается во внимание, является ли данный человек «публичной личностью»/ offentlig person, а также написал ли человек эту информацию сам или это сделал кто-то другой.

Tusentals svenskar vill bli bortglömda på internet

Tusentals svenskar begär att få bli “bortglömda” ur sökresultat på internet, och antalet ökar stadigt. Enligt Datainspektionen handlar det bland annat om kränkande länkar. Möjligheten att be sökmotorer ta bort sökresultat om en själv uppstod efter en dom i EU-domstolen för tre år sedan. Antalet begäranden från Sverige och övriga EU har sedan dess stadigt ökat år för år. Under förra året gjordes över 4 700 begäranden till sökmotorn Google, visar företagets nya rapport.

Nästan alla begäranden från Sverige görs av privatpersoner och det är länkar till katalogsajter som Eniro och Ratsit som är det vanligaste som svenskar vill ha borttaget. Enligt Camilla Sparr, jurist på Datainspektionen, kan det till exempel kan handla om kränkande länkar. “Oftast handlar det om att den enskilde anser att den här sökträffen är kränkande, och att det kan vara till nackdel när man söker nytt jobb eller liknande”, – säger Camilla Sparr.

Ett flertal personer har det senaste året vänt sig till Datainspektionen när deras begäran fått avslag hos en sökmotor. Det har till exempel handlat om sökresultat som leder till Lexbase, en hemsida som samlar domar mot privatpersoner och företag. “Flera av dem handlar om sökträffar som leder till Lexbase. Det finns också personer vars namn har kopplats ihop med olika dejtingsajter, trots att personen inte har med dejtingsajten att göra. Det är något man kan se återkommer”, – säger Camilla Sparr.

Drygt 42 procent av ärendena som kommit in till Google har lett till att länkar tagits bort. För att en sökträff ska tas bort krävs det till exempel att informationen är felaktig, irrelevant eller överdriven. Sökmotorn gör också en bedömning kring om informationen har ett allmänintresse som väger tyngre än den så kallade “rätten att bli glömd”. Exakt hur bedömningen görs är oklart, men företaget uppger att man undersöker om ärendet gäller en offentlig person och om innehållet är skrivet av personen själv eller inte. // Adrian Sadikovic //[email protected]

Поделиться статьёй