НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИМ НЕ ЧУЖДО… ВОРУЮТ И ТУТ. ДА ЕЩЁ КАК – С РАЗМАХОМ

НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИМ НЕ ЧУЖДО… ВОРУЮТ И ТУТ. ДА ЕЩЁ КАК – С РАЗМАХОМ

ШВЕЦИЯ. Число украденных лодочных моторов выросло в прошлом году на 6 %. Самих лодок/ катеров было украдено меньше, чем годом раньше.

Такова новая статистика Совета по профилактике преступлений/ Brottsförebyggande rådet. Лодочных моторов в 2017 году было украдено 2.800, а самих моторных лодок или катеров было украдено 2.038 штук, что несколько меньше, чем было в 2016 году. Чаще всего украденные моторы и лодки вывозят за границы Швеции. По данным полиции, такие кражи являются во многих случаях «заказными». Большинство краж совершено в регионах Стокгольма и Гетеборга. Но вообще такие кражи случаются во всех гаванях, где есть лодки.
Шведское телевидение публикует на своем сайте несколько полезных советов для владельцев плавсредств, как они могут обезопасить свои моторки или катера.

2.800 båtmotorer stals förra året

Antalet båtmotorstölder ökade med sex procent förra året. Däremot stals färre båtar jämfört med året innan. Det är ny statistik från Brottsförebyggande rådet som visar att det var 2.800 båtmotorstölder under 2017, alltså en ökning med sex procent. Samtidigt var stölderna av hela båtar 2.038 stycken. Det är en liten minskning jämfört med 2016. Både motorer och båtar förs oftast utomlands, vilket SVT rapporterat om flera gånger tidigare. Enligt polisen handlar det ofta om ”beställningsjobb”.

Flera sätt att skydda sig. Nu uppmanas båtägare att säkra sina båtar, bland annat genom att fästa ett kulhandskelås på släp där båtar står uppställda. Ett annat tips är att DNA-märka båtar och motorer. Motorn ska också vara fastlåst med ett godkänt lås. Allra helst ska den förvaras inomhus under vintern. Flest stölder begås i Stockholms- och Göteborgsområdet. Men stölderna sker vid alla hamnar där det finns båtar. 

 

Поделиться статьёй