СВЯЩЕННИКИ ГОТОВЫ К ЗАБАСТОВКЕ

СВЯЩЕННИКИ ГОТОВЫ К ЗАБАСТОВКЕ

Угроза забастовки священников Шведской евангелически-лютеранской церкви назрела из-за приостановки переговоров между сторонами конфликта.

В одной стороны, это организация работодателей – Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, а с другой, профсоюз пасторов с высшим образованием – Kyrkans Akademikerförbund. Переговоры шести разных профсоюзов работников Шведской церкви начались еще весной, в мае все коллективные договоры были готовы, кроме как с профсоюзом «академиков», то есть, священников с высшим образованием. Камнем преткновения стал вопрос о компенсации за сверхурочную работу священников. Сейчас священники Шведской церкви имеют право на два свободных дня в неделю и на 15 свободных дней («отгулов») в год, в качестве компенсации за работу в выходные и праздничные дни. Именно это работодатели намерены убрать, что может привести, по мнению данного профсоюза, к тому, что пасторы будут работать все семь дней недели в течение 20 недель подряд. Работодатели считают, что новые правила о рабочем времени должны быть проще и более единообразны и, поэтому, хотят отменить «особые» правила для пасторов. Пока действует прежний коллективный договор между сторонами, которые может быть расторгнут в семидневный срок. Только после окончания этого срока в 7 дней пасторы имеют законное право забастовать.

+++

Det var arbetstidsfrågor som fick förhandlingarna mellan Kyrkans Akademikerförbund och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation att stranda i veckan.

– Jag har aldrig varit med om att folk har hört av sig på det sätt de har gjort. Antingen vill de sluta eller gå ut i strejk, eller i vart fall vill de inte att vi ska acceptera det bud som ligger, säger Bror Holm, förbundsordförande i Kyrkans Akademikerförbund.

Sex olika fackförbund började förhandla med Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation i våras, och i maj var alla avtalen klara utom det med Kyrkans Akademikerförbund. Det är helgarbete och obekväma arbetstider för prästerna som är knäckfrågan.

I dag har prästerna bland annat rätt till två fridagar i veckan och femton dagar ledigt under året som kompensation för alla helger som ingår i arbetet. Det vill nu arbetsgivaren ta bort enligt Bror Holm.

– Nu tas den möjligheten bort och präster får årsarbetstid vilket innebär att präster kan arbeta sju dagar i följd i 20 veckor.

Arbetsgivarna menar att de nya arbetstidsreglerna ska bli enklare och enhetligare. 

– Vi behöver enklare regler, vi behöver inte särregler för prästerna. För man ska kunna jobba i olika arbetslag och inte med olika arbetstider, så det är en viktig fråga för Svenska Kyrkan, säger Cecilia Herm, förhandlingschef för Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation som nu har valt att inte fortsätta förhandla.

– Eftersom Kyrkans Akademikerförbund har gått ut med väldigt högt tonläge och visat upp vårat arbetsmaterial innan det är färdigförhandlat så har det allvarligt försvårat förhandlingsläget, så just nu tror jag det är svårt att fortsätta förhandlingarna, säger Cecilia Herm.

Tills vidare gäller nu det gamla avtalet mellan parterna, med sju dagars uppsägningstid. Det är bara om det slutar gälla som en strejk kan bli aktuell. // Alexandra Svedberg

Поделиться статьёй